Vijf nieuwe bestuursleden!

Een hartelijk welkom aan onze vijf nieuwe bestuursleden!

Vakantieschip Prins Willem-Alexander van de Stichting Varende Recreatie heeft onlangs een bestuurswissel ondergaan. Rick van Westenbrugge en Moniek Beltman hebben het bestuur verlaten vanwege het aflopen van het bestuurstermijn. Wij willen Rick en Moniek bedanken voor de inzet de afgelopen jaren en wensen hen veel succes met hun andere activiteiten.

Vijf enthousiaste nieuwe bestuursleden zijn eind 2022 en per 1 januari 2023 toegetreden tot het bestuur van Stichting Varende Recreatie.

De nieuwe bestuursleden
Hans Heijmen is eind vorig jaar gestart als bestuurslid. En de dames Gea Rook (eigenaar administratiekantoor), Ilona Willems (arbeidsonderzoeker) en de heren Pim Pera (ondernemer projectinrichting) en Thierry van den Heuvel (ondernemer zorgcontractering & organisatieontwikkeling) zijn benoemd voor een eerste zittingstermijn van vier jaar. Het bestuur van de Stichting Varende Recreatie is blij en trots dat zij vijf nieuwe bestuursleden hebben kunnen aanstellen die met enthousiasme en betrokkenheid aan de slag gaan.

Koers Stichting Varende Recreatie
Na twee zware jaren met veel onzekerheid door de coronapandemie, is in 2022 met enthousiasme en vertrouwen weer vaarvakanties aan gasten met een zorgvraag aangeboden. De taken waar het bestuur de komende tijd mee aan de slag gaat zijn onder meer:

  • de bekendheid van onze aangepaste vakanties vergroten;
  • de betaalbaarheid voor gasten aantrekkelijk houden door o.a. fondsenwerving;
  • het verduurzamen van onze vaarreizen.

Samenstelling bestuur 2023
De samenstelling van het bestuur van de Stichting Varende Recreatie is nu als volgt:

  • Irene Vriens, voorzitter
  • Harm Heimensen, penningmeester
  • Gea Rook, aspirant penningmeester
  • Hans Heijmen, lid
  • Ilona Willems, lid
  • Pim Pera, lid
  • Thierry van den Heuvel, lid

Wil je meer weten over de Stichting Varende Recreatie en onze missie en visie? Lees dan hier verder.