Melden van een klacht

Heeft u een klacht over onze organisatie? Blijf hier dan vooral niet mee lopen en neem contact met ons op zodat wij uw klacht kunnen afhandelen.

Wanneer is iets een klacht?
Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product. Er kunnen verschillende klachten zijn, bijvoorbeeld:
• Een vrijwilliger of bemanningslid heeft u niet correct behandeld;
• U heeft een klacht over de organisatie van de reis;
• U krijgt geen antwoord op een vraag of het duurt te lang.
Maar het kan natuurlijk ook iets anders zijn waar u niet tevreden over bent.

Als u een klacht heeft, bespreek dat dan zo snel mogelijk met ons. Wanneer u nog tijdens de vakantie verteld waar u ontevreden over bent, kunnen we dit vaak al tijdens de reis oplossen. Lukt dit niet, dan kunt u de klacht ook na afloop van uw vakantie indienen.

Melden van een klacht
Meld een officiële klacht bij voorkeur via het klachtenformulier op deze pagina of via een brief naar:
Stichting Varende Recreatie, Industrieweg 20-9, 3846 BD Harderwijk.

Wij willen dan graag de volgende gegevens van u:
• Uw naam;
• Uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres;
• Een beschrijving van uw klacht;
• De datum waarop het gebeurde;
• Bent u niet correct behandeld, geef dan ook door welke persoon dat was. (indien mogelijk)

Behandeling van de klacht
Wij doen ons best om uw klacht binnen 1 maand af te handelen en brengen u hiervan op de hoogte. Mocht het niet mogelijk zijn om uw klacht binnen deze periode af te handelen wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is er voor personen die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. Soms kun je geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen persoon met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

Interne vertrouwenspersoon

Je kunt met je probleem naar de interne vertrouwenspersoon toegaan. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij je daarmee instemt. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces en de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

Externe vertrouwenspersoon

Soms bestaat de behoefte om met iemand anders van buiten de Stichting (dus meer anoniem) vertrouwelijk te praten. Je kunt in dat geval de hulp van de externe vertrouwenspersoon inroepen.

Kort samengevat

De vertrouwenspersoon:

  • Vangt je op en laat je je verhaal doen;
  • Geeft advies en biedt hulp;
  • Gaat na of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  • Begeleid je desgewenst, als je de zaak aan de orde wil stellen bij de directeur of het bestuur;
  • Kan je doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties;
  • Bemiddelt niet in een arbeidsconflict;
  • Neemt het probleem niet van je over en gaat niet onderzoeken of uitzoeken wie er gelijk heeft.

Gesprekken kunnen telefonisch of op een locatie buiten de organisatie plaatsvinden.

De interne vertrouwenspersoon is: Moniek Beltman
Contactgegevens: moniekbeltman@hotmail.com of 06-42964311

De externe vertrouwenspersoon is: Annie Herder
Contactgegevens: Annie Herder-v.d. Grift, aherdervdgrift@msn.com  of 06-52653890