Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is er voor personen die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. Soms kun je geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen persoon met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

Interne vertrouwenspersoon

Je kunt met je probleem naar de interne vertrouwenspersoon toegaan. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij je daarmee instemt. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces en de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

Externe vertrouwenspersoon

Soms bestaat de behoefte om met iemand anders van buiten de Stichting (dus meer anoniem) vertrouwelijk te praten. Je kunt in dat geval de hulp van de externe vertrouwenspersoon inroepen.

Kort samengevat

De vertrouwenspersoon:

  • Vangt je op en laat je je verhaal doen;
  • Geeft advies en biedt hulp;
  • Gaat na of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  • Begeleid je desgewenst, als je de zaak aan de orde wil stellen bij de directeur of het bestuur;
  • Kan je doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties;
  • Bemiddelt niet in een arbeidsconflict;
  • Neemt het probleem niet van je over en gaat niet onderzoeken of uitzoeken wie er gelijk heeft.

Gesprekken kunnen telefonisch of op een locatie buiten de organisatie plaatsvinden.

De interne vertrouwenspersoon is: Pim Pera
Contactgegevens: pim.bernarda@gmail.com, of 06-39270101

De externe vertrouwenspersoon is: Annie Herder
Contactgegevens: Annie Herder-v.d. Grift, aherdervdgrift@msn.com  of 06-52653890