,

Gezocht twee nieuwe bestuursleden

De Stichting Varende Recreatie zoekt  twee bestuursleden: Eén met een juridische achtergrond en één met marketingachtergrond

Gezien de samenstelling van het bestuur, gaat minstens voor één van deze leden de voorkeur uit naar een vrouw beneden de 50 jaar.

Stichting Varende Recreatie
De Stichting Varende Recreatie exploiteert sinds 1972 het vakantieschip Prins Willem-Alexander. 40 keer per jaar vaart een groep van 50 gasten, met een zorgvraag, een week met ons mee door Nederland, België of Duitsland. Instellingen en organisaties huren het vakantieschip met de nautische bemanning. Stichting Varende Recreatie is een stichting zonder winstoogmerk en heeft geen publiek of privaat gefinancierde onderdelen. De stichting wordt geleid door de heer J. Vierhouten, directeur. 

Taak bestuur
Het bestuur vervult de rol van toezichthouder, klankbord en werkgever. Zij bewaakt de doelstelling en houdt toezicht op de algemene gang van zaken op het vakantieschip. De belangen van de organisatie en van de gasten op het vakantieschip staan voorop.

Het bestuur bestaat uit vijf tot zeven leden. Er wordt gestreefd naar een bestuur waarin de leden complementair zijn en een diversiteit in persoonlijkheid en achtergrond. Het bestuur opereert vanuit een collectieve integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn hun bijdrage te leveren. 

Het bestuur vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. Daarnaast legt zij werkbezoeken af en voert zij jaarlijks een zelfevaluatie uit. De leden van het bestuur worden voor vier jaar benoemd en kunnen maximaal tweemaal herbenoemd worden. Onkosten worden vergoed, er is geen vacatiegeld.

Van de kandidaat verwachten wij: 

  • Affiniteit met de doelgroep van het vakantieschip;
  • Een academisch werk- en denkniveau;
  • Algemene bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
  • Inzicht in de taken van/en de rollen tussen bestuur en directie, in een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • Het vermogen om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, uw aandeel te leveren in het bestuur.

Wij bieden: 
Een interessante toezichthoudende bestuursfunctie van een organisatie, die er toe doet voor de 2.000 gasten, die elk jaar een onvergetelijke vakantie beleven aan boord van het vakantieschip. Meedoen in een constructieve sfeer met de vijf andere bestuursleden met elk een relevante en interessante achtergrond.

Interesse? 
Heeft u interesse  en wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de heer W.J. van Minnen, voorzitter bestuur Stichting Varende Recreatie, bij voorkeur per e-mail op amandi@planet.nl of telefonisch 06-24260428. Voor informatie over ons werk kunt u ook contact opnemen met de heer J. Vierhouten, directeur vakantieschip Prins Willem-Alexander via john@vakantieschip.nl of via telefoonnummer 0621547577. Zie ook www.vakantieschip.nl.

Uw sollicitatie
Graag  voor 1 mei 2018 richten aan de heer W.J. van Minnen, voorzitter bestuur Stichting Varende Recreatie, via e-mail: amandi@planet.nl.