VOORWAARDEN ACTIE

“Maak kans op een vaarvakantie voor 2 personen t.w.v. €2.098,-“

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie “maak kans op een vaarvakantie voor 2 personen t.w.v. €2.098,-“, (hierna: “Actie”), die wordt georganiseerd door stichting Varende Recreatie, gevestigd aan Industrieweg 20-9 in Harderwijk, (hierna: “SVR”).

 Algemeen

 • Deelname aan de Actie staat open voor iedereen die in Nederland woont
 • Deelname van personen onder de 18 jaar is uitgesloten
 • Deelname aan de Actie is gratis
 • Medewerkers van SVR die betrokken zijn bij deze Actie en door SVR ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

 Hoe en wanneer kunt u meedoen?

 • Deze Actie loopt tot aan het einde van de Aangepaste Vakantiebeurs (2-3 2024).
 • Laat uw gegevens achter op de website of kom tijdens de beurs naar de stand van SVR en laat hier uw gegevens achter (voornaam, achternaam, email adres). Geef aan voor wie u de reis zou willen winnen
 • U kan een vaarvakantie voor uzelf winnen of u kan een reis voor een ander winnen. U kan namelijk alleen deelnemen aan een vaarvakantie van de SVR wanneer u of uw reisgenoot aan de doelgroep van de SVR voldoet. Voor gasten – Vakantieschip Prins Willem-Alexander

Persoonlijke gegevens

 • Door deel te nemen aan deze actie verklaart u kennis te hebben genomen van en in te stemmen met het op deze actie van toepassing zijn de privacy beleid van de SVR.
 • U neemt deel door zich aan te melden voor onze nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u nieuwsbrieven toe te zenden en om u te informeren wanneer u heeft gewonnen. Gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze actie.

Gevraagde persoonsgegevens:

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Naam van de persoon voor wie u de reis wilt winnen

Aanwijzing van de winnaars

 • De winnaar(s) van de Actie zal(zullen) willekeurig en op onpartijdige wijze worden bepaald door SVR op 25 maart 2024.
 • Met de winnaars van de Actie zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op een andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).
 • Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen

 • De prijs bestaat uit een vaarvakantie voor 2 personen t.w.v. €2.098,-
 • Een gratis vakantie te boeken in het seizoen van 2024 of 2025 (op basis van beschikbaarheid). Waarvan tenminste 1 persoon een lichte zorgvraag heeft. (mensen met een zware beperking of zorgvraag kunnen helaas niet deelnemen omdat de zorg dan niet gegarandeerd kan worden).

 Inbegrepen in de prijs:

5 overnachtingen, All Inclusive (ontbijt, lunch, diner, koffie/thee en Hollands gedistilleerd), havengelden.

 Niet inbegrepen:

Excursies (tijdens de reis te reserveren), Toeslag één-persoonshut á €495,-

Eventuele toeslagen voor brandstof.

Een reis gaat alleen door wanneer er tenminste 35 gasten deelnemen aan de reis.

 • Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.
 • Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen, zal SVR deze belasting voldoen.
 • SVR is niet aansprakelijk voor de afhandeling, geleverde diensten en misinterpretaties van de Actievoorwaarden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Deelname aan de Actie is geheel voor eigen risico. SVR is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: de door haar, uitgekeerde prijzen.
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.
 • het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).

Auteursrechten en medewerking

Als potentiële winnaar geeft u SVR hierbij toestemming om uw naam en/of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld als winnaar (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze Actie.

De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van SVR verband houdende met de Actie heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van SVR, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.

Rechten SVR

SVR behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat SVR hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

SVR behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of deze Actie, zijn wij als volgt te bereiken:

Post: Industrieweg 9-20, 3846 BD in Harderwijk. Mail: info@vakantieschip.nl tel.: 0341-414925

Website: www.vakantieschip.nl

SVR kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij De kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel: 070- 302 1300.

Diversen

 • Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door SVR aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 • Op deze Actie zijn de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van SVR van toepassing.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.