,

Sponsoring vaarvakantie

Tips voor Sponsoring van de vaarreis met de Prins Willem-Alexander

Voor de (gedeeltelijke) financiering van de vaarreis wordt door instellingen vaak een beroep gedaan op lokale en regionale sponsors. Meestal zijn dat plaatselijke bedrijven, leveranciers en serviceclubs zoals Rotary, Lions, Junior Kamer et cetera. Het kan ook een steunstichting zijn die met de instelling is gelieerd. Wellicht ten overvloede willen wij uw aandacht vestigen op de Rabobank en de zorgverzekeraars. De Rabo-organisatie kent stimuleringsfondsen om

Maatschappelijke-, sociale- en culturele projecten te steunen. Kijk eens op de website van de Rabobank bij u in de buurt. Daar vindt u informatie over het indienen van aanvragen.

De bouw van de Prins Willem-Alexander is destijds mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. De gelden zijn afkomstig uit de reserves van de voormalige vrijwillige ziekenfondsverzekering. De meeste zorgverzekeraars hebben ook nog zo'n fonds. Daar zou u een beroep op kunnen doen.

Tenslotte zijn er acht fondsen die zich open stellen voor organisaties die financiële ondersteuning zoeken voor projecten gericht op ouderen. U vindt ze op de website: www.fondsenvoorouderen.nl. Door middel van een snelkeuzemenu weet u in drie stappen naar welk fonds / fondsen u een aanvraag kunt sturen.