Irene Vriens aan het bestuurlijk roer op het Vakantieschip

Vakantieschip Prins Willem-Alexander van de Stichting Varende Recreatie (SVR) heeft onlangs een bestuurswissel ondergaan. Irene Vriens volgt Wim van Minnen op als voorzitter van de SVR. Wim van Minnen verlaat het bestuur vanwege het aflopen van zijn bestuurstermijnen. Tevens verlaten Annie Herder-van der Grift en Aad Koster het bestuur met dezelfde reden. Het was niet eenvoudig in Corona tijd vervanging te vinden. Maar gelukkig wilde Irene, Wim van Minnen graag opvolgen. Van Minnen gaat het nu iets rustiger aan doen en gaat genieten van zijn andere activiteiten.

Achtergrond Irene Vriens

Irene Vriens heeft zich ruim 45 jaar ingezet voor de ouderenzorg, waarvan de laatste 20 jaar als bestuurder van Stichting De Koperhorst. Haar maatschappelijke betrokkenheid en inzet komt tot uiting in een groot aantal vrijwillige bestuurlijke functies.

In mei 2021 heeft zij, vanwege het bereiken van haar pensionering, afscheid genomen van ‘De Koperhorst’ en heeft nu ruimte voor nieuwe uitdagingen. Het Vakantieschip ligt haar na aan het hart. In het ( verre) verleden heeft ze zowel zelf, als ook ‘De Koperhorst’ als organisatie jaarlijks een tocht met het schip gemaakt. Zij ziet de grote meerwaarde van het aanbod wat het schip geeft: Ouderen een mooie, geheel verzorgde vakantie bieden en, als je als organisatie vaart, medewerkers te laten zien dat welzijn en welbevinden, maar ook samen werken met collega’s uit allerlei diensten, een grote saamhorigheid geeft. Het bestuur is erg ingenomen dat Irene Vriens, met haar ruime ervaring in de ouderenzorg, zich gaat inzetten als bestuursvoorzitter.

 Koers Stichting Varende Recreatie
Na twee jaar met veel onzekerheid door de coronapandemie, is nu de tijd aangebroken om voorwaarts te koersen. SVR die het Vakantieschip Prins Willem-Alexander exploiteert, kan na bijna twee jaar stilliggen weer vaarvakanties aan gasten met een zorgvraag aanbieden. Ook individuele vakanties staan nu op de activiteiten lijst van de bijna 50 jaar oude stichting. De taken waar het bestuur de komende tijd mee aan de slag gaat zijn onder meer de bekendheid  vergroten van deze vorm van vakantie vieren,  de betaalbaarheid voor gasten aantrekkelijk houden via o.a.. sponsoring, en het vergroenen van de vaarreizen.

Samenstelling bestuur 2022

De samenstelling van het bestuur van de Stichting Varende Recreatie is nu als volgt:

  • Irene Vriens, voorzitter
  • Harm Heimensen, penningmeester
  • Rick Westenbrugge, lid
  • Moniek Beltman, lid

Komend jaar hopen we hier nog een nieuw bestuurslid te werven.