De geschiedenis

Hoe het begon…

Begin jaren 50 van de vorige eeuw werden door het Nederlandse Rode Kruis met het schip de Gelderlander en later de Kasteel Staverden vaartochten voor zieken en gehandicapten verzorgd. Meestal zes weken in het voorjaar en zes weken in het najaar. Deze schepen werden gehuurd van de rederij Holland Veluwe lijn uit Harderwijk. In 1959 kreeg het Nederlandse Rode Kruis een eigen schip de eerste Henry Dunant.

In de jaren 1960 tot 1970 werd door verschillende verpleeghuizen op eigen initiatief de Kasteel Staverden gehuurd van de Holland Veluwe Lijn. Het werd ingericht met bedden en toebehoren die werden gehuurd bij het Rode Kruis. Eén en ander heeft geduurd tot eind jaren 60. Het schip was gedateerd en werd te duur. Evenals het huren van inventaris bij het Rode Kruis. Omdat toch het gevoel voor varen sterk bleef leven hebben enkele instellingen “de koppen bij elkaar gestoken” en het gevolg was dat in december 1972 de Stichting Varende Recreatie werd opgericht. Dit werd gedaan door enkele verpleeghuizen, die in het verleden voeren met de Kasteel Staverden. De stichting kocht de eerste Henry Dunant voor 1 miljoen gulden van het Rode Kruis.

De Henry Dunant werd door de Stichting Varende Recreatie omgedoopt in Prins Willem-Alexander en begon na dat er een verbouwing had plaats gevonden bij scheepswerf Verolme te Heusden in de loop van het jaar 1973 te varen. Dit eerste schip van de stichting was in 2002 oud en voldeed na 43 jaar niet meer aan de wens en en eisen van cliënten en Scheepvaartinspectie. Tot grote vreugde van bestuur en medewerkers kon in 2003 een nieuw schip ingebruik worden genomen. Dit werd mogelijk gemaakt door een schenking van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, voorheen de Stichting Centraal Fonds Reserves Voormalig Vrijwillig Ziekenfondsverzekering (RVVZ) te Zeist. Op 6 februari 2003 heeft Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Maxima de Prins Willem Alexander te Rotterdam gedoopt.

De Stichting Varende Recreatie exploiteert het vakantie-hospitaalschip Prins Willem-Alexander. Omdat wij een stichting zijn is winst maken niet ons doel. Ons doel is groepen ouderen, zieken of gehandicapten onvergetelijke momenten bezorgen. Geen wonder dat we al meer dan 40 jaar geliefd zijn!