Meerjarenstrategie 2024-2025

Meerjarenstratie 2024 -2028

De Stichting Varende Recreatie maakt iedere vijf jaar een meerjarenstrategie. Daarin staat wat we de komende jaren willen gaan doen en hoe we dat willen realiseren. Op deze manier is het voor onze gasten, vrijwilligers en donateurs duidelijk wat onze plannen voor de komende jaren zijn en waar we ons op gaan richten.

Stichting Varende Recreatie biedt al 50 jaar vaarvakanties aan mensen die afhankelijk zijn van zorg. Met trots hebben we meer dan 50.000 gasten op ons Vakantieschip verwelkomd. Door dicht bij onze gasten te staan, kunnen we goed inspelen op veranderingen in de samenleving, de nautische sector en de zorg.

Onze missie is het vergroten van het welzijn van mensen met een zorgvraag door aangepaste vaarvakanties aan te bieden. Dit blijft ook de kern van onze nieuwe meerjarenstrategie 2024-2028. In dit plan staan onze ambities en speerpunten voor de komende jaren beschreven. Hoewel niet alles te voorspellen is, bepalen we met deze strategie de koers voor de toekomst, waarbij we ondernemerschap, maatschappelijke ontwikkelingen en kansen optimaal willen benutten.

Wij hopen dat ons meerjarenplan helderheid en inspiratie biedt.

 

Lees hier de Meerjarenstrategie 2024 – 2028