Het bestuur van de Stichting Varende Recreatie bestaat uit de volgende personen:

De heer W.J. van Minnen, voorzitter
De heer A. Koster, vice-voorzitter
De heer H. Heimensen, penningmeester
Mevrouw A. Herder – Van der Grift, secretaris
De heer H.C. van Westenbrugge, lid
Mevrouw M.J. Eberson, lid
Mevrouw M.H. Beltman, lid

 

Secretariaat
Secretariaatwerkzaamheden en notulering van de bestuursvergaderingen worden verzorgd door mevrouw H.R. Tuininga-Ploeg

De directie
De directie bestaat uit de heer J. Vierhouten, directeur